Přeskočit na hlavní obsah

Ako mať prehľad o úlohách pre zamestnancov

Keď viacero zamestnancov pracuje na viacerých projektoch, aj v malej firme sa vám môže stať, že stratíte prehľad o tom, kto a na akých úlohách vlastne pracuje. Je ale veľmi dôležité mať k týmto informáciám prístup: chcete vedieť, aký je súčasný stav projektu, alebo chcete vedieť, ako sú vaši zamestnanci vyťažení.

Možno máte pocit, že sa všetky tieto informácie strácajú v kope tabuliek a emailov. Všetky tam niekde sú, ale často strávite minúty až hodiny prehľadávaním dokumentov, aby ste ich našli. Chceli by ste mať všetko na jednom mieste? Chceli by ste každú otázku o stave alebo kapacite zodpovedať po pár klikoch? Chceli by ste, aby sa všetky zmeny rýchlo a automaticky dostali ku všetkým zamestnancom, ku ktorým sa majú dostať? V tomto článku si ukážeme, ako to všetko dosiahnuť s Lumeerom.

Po prihlásení do Lumeera vytvoríme nové kolekcie: TasksPeople a Projects pre úlohy, zamestnancov a projekty. Pod pojmom kolekcia si môžeme predstaviť súbor podobných záznamov alebo množinu riadkov v tabuľke.Keď klikneme na kolekciu People, zobrazí sa nám prázdna tabuľka. Zadefinujeme názvy stĺpcov (atribúty) a pridáme niekoľko riadkov so záznamami o zamestnancoch:


Narozdiel od tabuľkových procesorov nám Lumeer ponúka pre naše dáta viac pohľadov, nielen tabuľku. Môžeme medzi nimi prepínať a zobraziť ich ako kartičky alebo z vyhľadávacej perspektívy:


Poďme teraz pracovať s ďalšou kolekciou. Na dáta sa pozeráme z vyhľadávacieho pohľadu, a vo vyhľadávacom políčku je nastavená kolekcia People. Keď zmažeme hľadaný výraz, dostaneme sa na zoznam všetkých kolekcií a vyberieme si Projects.Podobne ako pri kolekcii People nastavíme názvy atribútov a vložíme jeden záznam:


A teraz prichádza tá zaujímavá časť! Ku projektu by sme chceli pridať meno projektového manažéra. Mohli by sme ho pridať ako ďalší stĺpec, ale ten by nebol nijak prepojený so záznamami v kolekcii People. Namiesto toho vytvoríme prepojenie medzi týmito dvomi kolekciami - keď začneme písať názov stĺpca Name, Lumeer nám automaticky navrhne vytvorenie nového prepojenia na stĺpec Name z kolekcie People. Prepojenie pomenujeme Project manager:


Keď teraz začneme písať text do stĺpca Name, zobrazujú sa návrhy záznamov z kolekcie People:Takto sa projekt z kolekcie Projects prepojí so záznamom o Jane Jones z kolekcie People. Ak urobíme zmenu v prepojenom riadku - napr. Jane Jones je povýšená na novú pozíciu - zmena ovplyvní aj pôvodnú kolekciu People. Takto sa úspešne vyhneme nekozistencii v dátach, pretože údaje o zamestnancoch sú bez duplikátov.


Keďže Jane Jones bola povýšená, HR oddelenie za ňu potrebuje nájsť náhradu. Poďme to pridať ako nový projekt a priradiť ho Mary Brown z HR (plus zmazať projekt, ktorý sme sa rozhodli zanechať):


Predpokladáme, že projekty a ich manažérov si budeme chcieť prezerať často. Aj keď sú v odlišných kolekciách, môžme si túto obrazovku uložiť ako Projects and managers a zobraziť ju jedným dopytom vo vyhľadávacom políčku:


Poďme tento postup zopakovať aj pre projekty a úlohy, ktoré obsahujú. Najprv nastavíme atribúty pre kolekciu Tasks:


Potom prepneme nazad do obrazovky Projects and managers a vytvoríme jej kópiu. Odpojíme prepojenie Project manager (nemusíme sa obávať, prepojenie sa tým nezmaže, iba sa nebude zobrazovať), vytvoríme prepojenie Tasks in projects a uložíme ho ako novú obrazovku.Novú úlohu možeme pridať hneď na tejto obrazovke, nemusíme ani prepínať kolekciu na Tasks:


Keď sme priraďovali projektových manažérov ku projektom, stačilo nám prepojenie 1:1 - jeden manažér na jeden projekt. Teraz ale chceme priradiť viac úloh k jednému projektu. Čo s tým? Buďte bez obáv, Lumeer to zariadi! Klikneme na úlohu pravým tlačítkom a zvolíme pridanie ďalšieho riadku:


Vytvorili sme dve prepojenia, ale čo ak ich bude viac? Ako sa v nich nestratiť? Ako zistiť, ktorý záznam je s ktorým prepojený? Všetko to nájdeme na jednom mieste, v detailnom pohľade.


A to je všetko! Podarilo sa nám vytvoriť kolekcie záznamov a prepojiť ich tak, aby reprezentovali reálnu situáciu, kde projekty, úlohy a zamestnanci sú prepojení. Prihláste sa do Lumeera a vyskúšajte si to!

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Ako zobraziť kandidátov na mape

V minulom článku sme si ukázali, ako zobraziť dáta v kalendári, ale čo keď majú okrem časovej dimenzie aj priestorovú?

Práca s adresami môže byť náročná, pretože majú pomerne zložitú štruktúru (najčastejšie je to ulica, mesto a PSČ) a môžu byť zapísané vo formátoch, ktoré sa v rôznych štátoch líšia. Ak však chceme, aby sa zoznam adries ľahko prehľadával a udržoval, náš systém potrebuje poznať význam každej časti textového reťazca s adresou. Keď začneme zapisovať adresu do tabuľky, Lumeer nám zobrazí návrhy, z ktorých si vyberieme správnu adresu. Tieto návrhy šetria čas, ktorý by sme inak strávili písaním celej adresy, a majú aj ďalšiu výhodu: keďže nám Lumeer zobrazil návrhy, pozná význam celého reťazca s adresou a vie určiť, ktorá časť reprezentuje ulicu, ktorá mesto atď., čo je veľmi užitočné aj pre vizualizáciu na mape.

Keďže naša tabuľka teraz obsahuje stĺpec s adresou, môžeme jej riadky ľahko zobraziť na mape tak, že prepneme typ pohľadu.

Teraz už vidíme kandidátov zobrazených na ma…

Ako vytvoriť prehľad pracovných ponúk

Evidovať informácie o dvoch či troch pracovných ponukách vo vašej spoločnosti je jednoduché a stačí na to tabuľkový procesor či iný jednoduchý nástroj. Ako však rastie množstvo ponúk, kandidátov a ďalších údajov, je stále ťažšie nestratiť sa v nich a udržovať si prehľad. Dát je veľa - kandidáti s menami, adresami a pozíciami, o ktoré sa uchádzajú, a tiež pracovné ponuky s ponúkanými mzdami a menami manažérov, ktorí ich vypísali. Všetky tieto údaje spolu súvisia a v tomto článku si ukážeme, ako ich efektívne spravovať a prezerať prostredníctvom Lumeera.
Keďže Lumeer umožňuje ukladať podobné dáta do kolekcií, budeme chcieť uložiť informácie o kandidátoch, pracovných ponukách a zamestnancoch do oddelených kolekcií. Takto je to určite najintuitívnejšie, pretože kandidáti (Candidates) majú podobné atribúty, napr. meno, adresu, telefónne číslo alebo dátum, kedy sa uchádzali o prácu. Na druhej strane, pracovné ponuky (Postings) majú názvy a ponúkané mzdy a manažéri, ktorí ponuky vypísali, sú …