Přeskočit na hlavní obsah

Ako efektívne prehľadávať a zverejňovať uznesenia obecného zastupiteľstva

V predošlých príspevkoch sme vytvorili pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva a pridali do nej uznesenia a diskusiu. Kolekcie sú teraz naplnené užitočnými dátami a my si ukážeme, ako ich prehľadávať a ľahko vyexportovať do zverejniteľnej podoby.


Po každom zasadnutí musí zastupiteľstvo zverejniť zápis s uzneseniami, ktoré boli počas zasadnutia schválené. Najprv vyhľadáme potrebné dáta cez Lumeerovo vyhľadávacie pole. Nastavíme filtre, stlačíme Enter a ihneď vidíme uznesenia z daného zasadnutia.Výsledok sa nám zobrazil v tabuľkovom pohľade, ale prepneme ho na chytrý dokument a vyrobíme zoznam uznesení podobným spôsobom, ako sme vyrobili aj pozvánku na zasadnutie.Samozrejme si môžeme vybrať, v akom formáte chceme dokument exportovať. Chceme ho vytlačiť? Použijeme export do PDF. Chceme ho zverejniť na stránke zastupiteľstva? Môžeme tam vložiť PDF alebo si to zjednodušiť ešte viac a zverejniť iba odkaz na dokument smerujúci priamo do Lumeera, kde je dokument uložený. Tento link môže byť zverejnený či poslaný emailom.V sérii príspevkov sme zistili, ako vytvoriť pozvánku, pridať zápis zo zasadnutia a diskusiu a exportovať dáta o zasadnutí. Čo ale s nasledujúcim zasadnutím? Mali by sme všetku prácu urobiť znovu? Samozrejme, že nie. V nasledujúcom príspevku si ukážeme, ako znovu použiť už vytvorený chytrý dokument.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Ako zobraziť kandidátov na mape

V minulom článku sme si ukázali, ako zobraziť dáta v kalendári, ale čo keď majú okrem časovej dimenzie aj priestorovú?

Práca s adresami môže byť náročná, pretože majú pomerne zložitú štruktúru (najčastejšie je to ulica, mesto a PSČ) a môžu byť zapísané vo formátoch, ktoré sa v rôznych štátoch líšia. Ak však chceme, aby sa zoznam adries ľahko prehľadával a udržoval, náš systém potrebuje poznať význam každej časti textového reťazca s adresou. Keď začneme zapisovať adresu do tabuľky, Lumeer nám zobrazí návrhy, z ktorých si vyberieme správnu adresu. Tieto návrhy šetria čas, ktorý by sme inak strávili písaním celej adresy, a majú aj ďalšiu výhodu: keďže nám Lumeer zobrazil návrhy, pozná význam celého reťazca s adresou a vie určiť, ktorá časť reprezentuje ulicu, ktorá mesto atď., čo je veľmi užitočné aj pre vizualizáciu na mape.

Keďže naša tabuľka teraz obsahuje stĺpec s adresou, môžeme jej riadky ľahko zobraziť na mape tak, že prepneme typ pohľadu.

Teraz už vidíme kandidátov zobrazených na ma…

Ako vytvoriť prehľad pracovných ponúk

Evidovať informácie o dvoch či troch pracovných ponukách vo vašej spoločnosti je jednoduché a stačí na to tabuľkový procesor či iný jednoduchý nástroj. Ako však rastie množstvo ponúk, kandidátov a ďalších údajov, je stále ťažšie nestratiť sa v nich a udržovať si prehľad. Dát je veľa - kandidáti s menami, adresami a pozíciami, o ktoré sa uchádzajú, a tiež pracovné ponuky s ponúkanými mzdami a menami manažérov, ktorí ich vypísali. Všetky tieto údaje spolu súvisia a v tomto článku si ukážeme, ako ich efektívne spravovať a prezerať prostredníctvom Lumeera.
Keďže Lumeer umožňuje ukladať podobné dáta do kolekcií, budeme chcieť uložiť informácie o kandidátoch, pracovných ponukách a zamestnancoch do oddelených kolekcií. Takto je to určite najintuitívnejšie, pretože kandidáti (Candidates) majú podobné atribúty, napr. meno, adresu, telefónne číslo alebo dátum, kedy sa uchádzali o prácu. Na druhej strane, pracovné ponuky (Postings) majú názvy a ponúkané mzdy a manažéri, ktorí ponuky vypísali, sú …

Ako mať prehľad o úlohách pre zamestnancov

Keď viacero zamestnancov pracuje na viacerých projektoch, aj v malej firme sa vám môže stať, že stratíte prehľad o tom, kto a na akých úlohách vlastne pracuje. Je ale veľmi dôležité mať k týmto informáciám prístup: chcete vedieť, aký je súčasný stav projektu, alebo chcete vedieť, ako sú vaši zamestnanci vyťažení.
Možno máte pocit, že sa všetky tieto informácie strácajú v kope tabuliek a emailov. Všetky tam niekde sú, ale často strávite minúty až hodiny prehľadávaním dokumentov, aby ste ich našli. Chceli by ste mať všetko na jednom mieste? Chceli by ste každú otázku o stave alebo kapacite zodpovedať po pár klikoch? Chceli by ste, aby sa všetky zmeny rýchlo a automaticky dostali ku všetkým zamestnancom, ku ktorým sa majú dostať? V tomto článku si ukážeme, ako to všetko dosiahnuť s Lumeerom.
Po prihlásení do Lumeera vytvoríme nové kolekcie: TasksPeople a Projects pre úlohy, zamestnancov a projekty. Pod pojmom kolekcia si môžeme predstaviť súbor podobných záznamov alebo množinu riadkov…