Přeskočit na hlavní obsah

Ako jednoducho spravovať uznesenia a diskusiu zasadnutia obecného zastupiteľstva

V predchádzajúcom príspevku sme si ukázali, ako v Lumeerovi využiť funkciu chytrého dokumentu na vytvorenie pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Teraz do nej pridáme niekoľko ďalších užitočných funkcií a z pozvánky sa stane aj zápis zo zasadnutia.

Začneme s pozvánkou, ktorá je chytrým dokumentom založeným na údajoch z kolekcií Jednania a Body programu. Pridáme do nej novú väzbu, ktorá bude reprezentovať uznesenia zo zasadnutia.
Tabuľky z novej, zatiaľ nepomenovanej kolekcie, sa objavia pod každým bodom programu.Nastavíme kolekcii meno (Uznesenia), farbu a ikonu a pridáme stĺpce - celé to stačí urobiť len raz a zmenené budú všetky tri tabuľky.
Poďme teraz pridať popisy k jednotlivým bodom programu. Je to jednoduché: stačí kliknúť na text daného bodu, ktorý sa zvýrazní zelenou farbou, pretože to nie je obyčajný text dokumentu - je to údaj z kolekcie Body programu. Popisy sa pridajú ako nový stĺpec do kolekcie Jednania. Takto nielen upravujeme dáta do vizuálnej podoby, ktorá sa nám páči, ale ich aj zároveň priamo pridávame do kolekcie.Rovnakým spôsobom, ako sme vytvorili kolekciu Uznesenia, vytvoríme aj kolekciu Otázky, ktorá umožní členom zatupiteľstva klásť otázky. Starosta na nich môže odpovedať a vyjasniť prípadné nejasnoti ešte pred konaním samotného zasadnutia.


Prirodzene ale nechceme členom zastupiteľstva dovoliť, aby mohli upravovať všetky údaje a text v dokumente, chceme im len umožniť pridávať otázky. To zaistíme tak, že v nastaveniach kolekcie Otázky nastavíme členom užívateľskej skupiny Zastupitelia právo čítať a pridávať záznamy.Členovia ale môžu mať okrem otázok aj pripomienky k obsahu dokumentu. To v Lumeerovi nie je problém - užívatelia môžu pridávať komentáre ku každému riadku dokumentu kliknutím na ikonu vedľa daného riadku. Môžu tiež priamo označiť iných členov, od ktorých v komentári potrebujú ďalšie informácie.


Keď sa vrátime na stránku so zoznamom kolekcií, vidíme tam aj naše nové kolekcie Uznesenia a Otázky - nijak sa neodlišujú od kolekcií Jednania a Body programu, hoci boli vytvorené počas úpravy chytrého dokumentu s pozvánkou a zápisom zo zasadnutia.
V tomto príspevku sme predviedli, ako Lumeer umožňuje užívateľom vytvárať, upravovať, formátovať a tímovo spolupracovať na dátach cez jeho intuitívne užívateľské rozhranie. Výsledkom sú rýchle riešenia problémov z rozličných oblastí, medzi nimi aj správa obecného zastupiteľstva. V nasledujúcom príspevku si ukážeme, ako efektívne prehľadávať a exportovať dáta.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Ako zobraziť kandidátov na mape

V minulom článku sme si ukázali, ako zobraziť dáta v kalendári, ale čo keď majú okrem časovej dimenzie aj priestorovú?

Práca s adresami môže byť náročná, pretože majú pomerne zložitú štruktúru (najčastejšie je to ulica, mesto a PSČ) a môžu byť zapísané vo formátoch, ktoré sa v rôznych štátoch líšia. Ak však chceme, aby sa zoznam adries ľahko prehľadával a udržoval, náš systém potrebuje poznať význam každej časti textového reťazca s adresou. Keď začneme zapisovať adresu do tabuľky, Lumeer nám zobrazí návrhy, z ktorých si vyberieme správnu adresu. Tieto návrhy šetria čas, ktorý by sme inak strávili písaním celej adresy, a majú aj ďalšiu výhodu: keďže nám Lumeer zobrazil návrhy, pozná význam celého reťazca s adresou a vie určiť, ktorá časť reprezentuje ulicu, ktorá mesto atď., čo je veľmi užitočné aj pre vizualizáciu na mape.

Keďže naša tabuľka teraz obsahuje stĺpec s adresou, môžeme jej riadky ľahko zobraziť na mape tak, že prepneme typ pohľadu.

Teraz už vidíme kandidátov zobrazených na ma…

Ako vytvoriť prehľad pracovných ponúk

Evidovať informácie o dvoch či troch pracovných ponukách vo vašej spoločnosti je jednoduché a stačí na to tabuľkový procesor či iný jednoduchý nástroj. Ako však rastie množstvo ponúk, kandidátov a ďalších údajov, je stále ťažšie nestratiť sa v nich a udržovať si prehľad. Dát je veľa - kandidáti s menami, adresami a pozíciami, o ktoré sa uchádzajú, a tiež pracovné ponuky s ponúkanými mzdami a menami manažérov, ktorí ich vypísali. Všetky tieto údaje spolu súvisia a v tomto článku si ukážeme, ako ich efektívne spravovať a prezerať prostredníctvom Lumeera.
Keďže Lumeer umožňuje ukladať podobné dáta do kolekcií, budeme chcieť uložiť informácie o kandidátoch, pracovných ponukách a zamestnancoch do oddelených kolekcií. Takto je to určite najintuitívnejšie, pretože kandidáti (Candidates) majú podobné atribúty, napr. meno, adresu, telefónne číslo alebo dátum, kedy sa uchádzali o prácu. Na druhej strane, pracovné ponuky (Postings) majú názvy a ponúkané mzdy a manažéri, ktorí ponuky vypísali, sú …

Ako mať prehľad o úlohách pre zamestnancov

Keď viacero zamestnancov pracuje na viacerých projektoch, aj v malej firme sa vám môže stať, že stratíte prehľad o tom, kto a na akých úlohách vlastne pracuje. Je ale veľmi dôležité mať k týmto informáciám prístup: chcete vedieť, aký je súčasný stav projektu, alebo chcete vedieť, ako sú vaši zamestnanci vyťažení.
Možno máte pocit, že sa všetky tieto informácie strácajú v kope tabuliek a emailov. Všetky tam niekde sú, ale často strávite minúty až hodiny prehľadávaním dokumentov, aby ste ich našli. Chceli by ste mať všetko na jednom mieste? Chceli by ste každú otázku o stave alebo kapacite zodpovedať po pár klikoch? Chceli by ste, aby sa všetky zmeny rýchlo a automaticky dostali ku všetkým zamestnancom, ku ktorým sa majú dostať? V tomto článku si ukážeme, ako to všetko dosiahnuť s Lumeerom.
Po prihlásení do Lumeera vytvoríme nové kolekcie: TasksPeople a Projects pre úlohy, zamestnancov a projekty. Pod pojmom kolekcia si môžeme predstaviť súbor podobných záznamov alebo množinu riadkov…