Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z prosinec, 2017

Ako znovu použiť dokument s pozvánkou na zasadnutie

Keďže sme už vytvorili dokument s pozvánkou na zasadnutie obecného zastupiteľstva a rozšírili ho o uznesenia a komentáre členov zastupiteľstva, teraz chceme túto šablónu využiť aj pre ďalšie zasadnutia, takže nebudeme musieť robiť rovnakú prácu dvakrát.


Filter vo vyhľadávacom poli je nastavený na konkrétny dátum zasadnutia. Ak ho vymažeme, uvidíme tabuľku so všetkými zasadnutiami. Keďže je perspektíva nastavená na chytrý dokument, môžeme zobraziť dokument pre daný riadok tak, že vyberieme tento riadok.Poďme teraz meniť filter na dátum zasadnutia - nastavíme ho na dátum, kedy je plánované ďalšie jednanie. Dokument má rovnakú formu ako pri predošlom jednaní, ibaže je vyplnený tými správnymi dátami z tabuľky a my môžeme pokračovať vo vypĺňaní bodov programu a uznesení.


To bolo naozaj rýchle! Samozrejme by sme vám radi dopriali dlhší príspevok, ale nepodarilo sa nám to, pretože s Lumeerom je veľmi jednoduché znovu použiť prácu, ktorú ste už raz urobili.

Ako efektívne prehľadávať a zverejňovať uznesenia obecného zastupiteľstva

V predošlých príspevkoch sme vytvorili pozvánku na zasadnutie obecného zastupiteľstva a pridali do nej uznesenia a diskusiu. Kolekcie sú teraz naplnené užitočnými dátami a my si ukážeme, ako ich prehľadávať a ľahko vyexportovať do zverejniteľnej podoby.

Po každom zasadnutí musí zastupiteľstvo zverejniť zápis s uzneseniami, ktoré boli počas zasadnutia schválené. Najprv vyhľadáme potrebné dáta cez Lumeerovo vyhľadávacie pole. Nastavíme filtre, stlačíme Enter a ihneď vidíme uznesenia z daného zasadnutia.


Výsledok sa nám zobrazil v tabuľkovom pohľade, ale prepneme ho na chytrý dokument a vyrobíme zoznam uznesení podobným spôsobom, ako sme vyrobili aj pozvánku na zasadnutie.Samozrejme si môžeme vybrať, v akom formáte chceme dokument exportovať. Chceme ho vytlačiť? Použijeme export do PDF. Chceme ho zverejniť na stránke zastupiteľstva? Môžeme tam vložiť PDF alebo si to zjednodušiť ešte viac a zverejniť iba odkaz na dokument smerujúci priamo do Lumeera, kde je dokument uložený. Tento link môže…

Ako jednoducho spravovať uznesenia a diskusiu zasadnutia obecného zastupiteľstva

V predchádzajúcom príspevku sme si ukázali, ako v Lumeerovi využiť funkciu chytrého dokumentu na vytvorenie pozvánky na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Teraz do nej pridáme niekoľko ďalších užitočných funkcií a z pozvánky sa stane aj zápis zo zasadnutia.

Začneme s pozvánkou, ktorá je chytrým dokumentom založeným na údajoch z kolekcií Jednania a Body programu. Pridáme do nej novú väzbu, ktorá bude reprezentovať uznesenia zo zasadnutia.Tabuľky z novej, zatiaľ nepomenovanej kolekcie, sa objavia pod každým bodom programu.


Nastavíme kolekcii meno (Uznesenia), farbu a ikonu a pridáme stĺpce - celé to stačí urobiť len raz a zmenené budú všetky tri tabuľky.Poďme teraz pridať popisy k jednotlivým bodom programu. Je to jednoduché: stačí kliknúť na text daného bodu, ktorý sa zvýrazní zelenou farbou, pretože to nie je obyčajný text dokumentu - je to údaj z kolekcie Body programu. Popisy sa pridajú ako nový stĺpec do kolekcie Jednania. Takto nielen upravujeme dáta do vizuálnej podoby, ktorá sa n…