Přeskočit na hlavní obsah

Ako zobraziť prehľad o mzdách v kontingenčnej tabuľke

Hoci sme si už použitie agregačných funkcií (napr. suma, priemer) ukázali v článku o prehľade pracovných ponúk, teraz sa za pomoci Lumeera a kontingenčnej tabuľky pozrieme na ešte viac detailov.

Kontingenčná tabuľka vám môže byť známa z prostredia Excelu alebo iných nástrojov. Hlavnou vlastnosťou, ktorá ju odlišuje od klasickej tabuľky, je to, že to nie je len kolekcia záznamov (riadkov). Namiesto toho sumarizuje infomácie z nejakej klasickej tabuľky a to tak, že v každej spočíta hodnotu nejakej agregačnej funkcie. Najlepší spôsob, ako pochopiť hlavnú myšlienku kontingenčnej tabuľky, je vidieť príklad, a jeden si o chvíľu ukážeme.

Začneme s tabuľkou obsahujúcou pracovné ponuky a manažéra, ktorý ich vypísal (už skôr sme si ukázali, ako vytvoriť takúto väzbu). Poďme prepnúť pohľad z tabuľky na kontingenčnú tabuľku.


Ukáže sa nám okno s nastaveniami kontingenčnej tabuľky. Lumeer ich automaticky nastavil na základe dostupných informácií - prvá tabuľka (Postings) tvorí riadky, druhá (Employees) tvorí stĺpce. Funkcie klasickej tabuľky, ako napríklad zoradenie alebo filtrovanie, sú dostupné aj v kontingenčnej tabuľke. Otázka, na ktorú ideme odpovedať, znie: “Koľko peňazí je potrebných na mzdy pre všetky pracovné pozície vypísané každým manažérom?”


Bez veľkej námahy máme hotovú krásnu kontingenčnú tabuľku! Riadky sú zoskupené podľa názvov pracovných pozícií, stĺpce podľa manažérov a hodnoty v bunkách tabuľky sú agregácie, v našom prípade sumy a počty miezd. Navyše sú zobrazené aj celkové hodnoty pre každý riadok a každý stĺpec, pretože sme v nastaveniach zaškrtli možnosť Show totals.


Kontingenčná tabuľka je použiteľná v mnohých situáciách a zobrazenie sumarizácie miezd je len jednou z nich. Existujú však aj ďalšie užitočné pohľady na dáta. Pozrite sa na kalendár alebo mapu a zistite, ako rýchlo a efektívne dokážete pracovať s vašimi dátami v Lumeerovi.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Ako zobraziť kandidátov na mape

V minulom článku sme si ukázali, ako zobraziť dáta v kalendári, ale čo keď majú okrem časovej dimenzie aj priestorovú?

Práca s adresami môže byť náročná, pretože majú pomerne zložitú štruktúru (najčastejšie je to ulica, mesto a PSČ) a môžu byť zapísané vo formátoch, ktoré sa v rôznych štátoch líšia. Ak však chceme, aby sa zoznam adries ľahko prehľadával a udržoval, náš systém potrebuje poznať význam každej časti textového reťazca s adresou. Keď začneme zapisovať adresu do tabuľky, Lumeer nám zobrazí návrhy, z ktorých si vyberieme správnu adresu. Tieto návrhy šetria čas, ktorý by sme inak strávili písaním celej adresy, a majú aj ďalšiu výhodu: keďže nám Lumeer zobrazil návrhy, pozná význam celého reťazca s adresou a vie určiť, ktorá časť reprezentuje ulicu, ktorá mesto atď., čo je veľmi užitočné aj pre vizualizáciu na mape.

Keďže naša tabuľka teraz obsahuje stĺpec s adresou, môžeme jej riadky ľahko zobraziť na mape tak, že prepneme typ pohľadu.

Teraz už vidíme kandidátov zobrazených na ma…

Ako vytvoriť prehľad pracovných ponúk

Evidovať informácie o dvoch či troch pracovných ponukách vo vašej spoločnosti je jednoduché a stačí na to tabuľkový procesor či iný jednoduchý nástroj. Ako však rastie množstvo ponúk, kandidátov a ďalších údajov, je stále ťažšie nestratiť sa v nich a udržovať si prehľad. Dát je veľa - kandidáti s menami, adresami a pozíciami, o ktoré sa uchádzajú, a tiež pracovné ponuky s ponúkanými mzdami a menami manažérov, ktorí ich vypísali. Všetky tieto údaje spolu súvisia a v tomto článku si ukážeme, ako ich efektívne spravovať a prezerať prostredníctvom Lumeera.
Keďže Lumeer umožňuje ukladať podobné dáta do kolekcií, budeme chcieť uložiť informácie o kandidátoch, pracovných ponukách a zamestnancoch do oddelených kolekcií. Takto je to určite najintuitívnejšie, pretože kandidáti (Candidates) majú podobné atribúty, napr. meno, adresu, telefónne číslo alebo dátum, kedy sa uchádzali o prácu. Na druhej strane, pracovné ponuky (Postings) majú názvy a ponúkané mzdy a manažéri, ktorí ponuky vypísali, sú …

Ako mať prehľad o úlohách pre zamestnancov

Keď viacero zamestnancov pracuje na viacerých projektoch, aj v malej firme sa vám môže stať, že stratíte prehľad o tom, kto a na akých úlohách vlastne pracuje. Je ale veľmi dôležité mať k týmto informáciám prístup: chcete vedieť, aký je súčasný stav projektu, alebo chcete vedieť, ako sú vaši zamestnanci vyťažení.
Možno máte pocit, že sa všetky tieto informácie strácajú v kope tabuliek a emailov. Všetky tam niekde sú, ale často strávite minúty až hodiny prehľadávaním dokumentov, aby ste ich našli. Chceli by ste mať všetko na jednom mieste? Chceli by ste každú otázku o stave alebo kapacite zodpovedať po pár klikoch? Chceli by ste, aby sa všetky zmeny rýchlo a automaticky dostali ku všetkým zamestnancom, ku ktorým sa majú dostať? V tomto článku si ukážeme, ako to všetko dosiahnuť s Lumeerom.
Po prihlásení do Lumeera vytvoríme nové kolekcie: TasksPeople a Projects pre úlohy, zamestnancov a projekty. Pod pojmom kolekcia si môžeme predstaviť súbor podobných záznamov alebo množinu riadkov…