Přeskočit na hlavní obsah

Ako sa uistiť, že kandidáta kontaktujeme včas

Keď vypíšeme skvelú pracovnú ponuku, je veľká šanca, že sa o ňu bude uchádzať množstvo kandidátov a medzi nimi určite aj ten pravý pre danú pozíciu – ibaže ešte nevieme, ktorý z nich to je. Samozrejme ho chceme kontaktovať, ale pri takom veľkom počte kandidátov môže dôjsť k nechcenému omylu a nie všetci dostanú pozvánku na pohovor. S Lumeerom vytvoríme dve opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť takejto chybe.


V prvom rade chceme v tabuľkovom pohľade zvýrazniť kandidátov, ktorí poslali žiadosť o prácu počas posledných, povedzme troch dní. To urobíme tak, že do nastavení stĺpca s dátumom žiadosti pridáme formátovacie pravidlo. Pravidlo hovorí, že keď je dátum starší ako tri dni, bunka tabuľky sa vyfarbí na červeno a tak si ľahšie všimneme daný riadok.
Okrem formátovacích pravidiel obsahujú nastavenie stĺpca aj ďalšie možnosti: obmedzenia, ktoré určujú typ a formát dát a tiež notifikácie, o ktorých si ešte v tomto článku povieme viac.


Výsledná tabuľka vyzerá nasledovne:


V druhom rade tiež chceme dostať notifikáciu, ktorý nás upozorní na žiadosti staršie ako dva dni. Nastavme si, aby notifikácia bola zaslaná na Slack spojený s naším účtom v Lumeerovi. K notifikácii môžeme pridať aj vlastnú poznámku, aby bolo každému členovi Slack kanálu zrejmé, prečo bola táto notifikácia zaslaná.


Takto to vyzerá, keď sa notifikácia odošle do Slacku:

Toto bol len jeden príklad toho, čo pre Vás Lumeer môže urobiť v HR. Ďalšie príklady zahŕňajú prehľad pracovných ponúk a kandidátov a ich zobrazenie v kalendári alebo mape. A je toho ešte oveľa viac, s čím Vám Lumeer môže pomôcť tak, aby bola Vaša práca efektívnejšia. Ak by ste si mali vybrať jednu funkciu, ktorá by Vám pomohla najviac, čo by to bolo? Napíšte nám do emailu alebo do komentárov!

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Ako zobraziť kandidátov na mape

V minulom článku sme si ukázali, ako zobraziť dáta v kalendári, ale čo keď majú okrem časovej dimenzie aj priestorovú?

Práca s adresami môže byť náročná, pretože majú pomerne zložitú štruktúru (najčastejšie je to ulica, mesto a PSČ) a môžu byť zapísané vo formátoch, ktoré sa v rôznych štátoch líšia. Ak však chceme, aby sa zoznam adries ľahko prehľadával a udržoval, náš systém potrebuje poznať význam každej časti textového reťazca s adresou. Keď začneme zapisovať adresu do tabuľky, Lumeer nám zobrazí návrhy, z ktorých si vyberieme správnu adresu. Tieto návrhy šetria čas, ktorý by sme inak strávili písaním celej adresy, a majú aj ďalšiu výhodu: keďže nám Lumeer zobrazil návrhy, pozná význam celého reťazca s adresou a vie určiť, ktorá časť reprezentuje ulicu, ktorá mesto atď., čo je veľmi užitočné aj pre vizualizáciu na mape.

Keďže naša tabuľka teraz obsahuje stĺpec s adresou, môžeme jej riadky ľahko zobraziť na mape tak, že prepneme typ pohľadu.

Teraz už vidíme kandidátov zobrazených na ma…

Ako vytvoriť prehľad pracovných ponúk

Evidovať informácie o dvoch či troch pracovných ponukách vo vašej spoločnosti je jednoduché a stačí na to tabuľkový procesor či iný jednoduchý nástroj. Ako však rastie množstvo ponúk, kandidátov a ďalších údajov, je stále ťažšie nestratiť sa v nich a udržovať si prehľad. Dát je veľa - kandidáti s menami, adresami a pozíciami, o ktoré sa uchádzajú, a tiež pracovné ponuky s ponúkanými mzdami a menami manažérov, ktorí ich vypísali. Všetky tieto údaje spolu súvisia a v tomto článku si ukážeme, ako ich efektívne spravovať a prezerať prostredníctvom Lumeera.
Keďže Lumeer umožňuje ukladať podobné dáta do kolekcií, budeme chcieť uložiť informácie o kandidátoch, pracovných ponukách a zamestnancoch do oddelených kolekcií. Takto je to určite najintuitívnejšie, pretože kandidáti (Candidates) majú podobné atribúty, napr. meno, adresu, telefónne číslo alebo dátum, kedy sa uchádzali o prácu. Na druhej strane, pracovné ponuky (Postings) majú názvy a ponúkané mzdy a manažéri, ktorí ponuky vypísali, sú …

Ako mať prehľad o úlohách pre zamestnancov

Keď viacero zamestnancov pracuje na viacerých projektoch, aj v malej firme sa vám môže stať, že stratíte prehľad o tom, kto a na akých úlohách vlastne pracuje. Je ale veľmi dôležité mať k týmto informáciám prístup: chcete vedieť, aký je súčasný stav projektu, alebo chcete vedieť, ako sú vaši zamestnanci vyťažení.
Možno máte pocit, že sa všetky tieto informácie strácajú v kope tabuliek a emailov. Všetky tam niekde sú, ale často strávite minúty až hodiny prehľadávaním dokumentov, aby ste ich našli. Chceli by ste mať všetko na jednom mieste? Chceli by ste každú otázku o stave alebo kapacite zodpovedať po pár klikoch? Chceli by ste, aby sa všetky zmeny rýchlo a automaticky dostali ku všetkým zamestnancom, ku ktorým sa majú dostať? V tomto článku si ukážeme, ako to všetko dosiahnuť s Lumeerom.
Po prihlásení do Lumeera vytvoríme nové kolekcie: TasksPeople a Projects pre úlohy, zamestnancov a projekty. Pod pojmom kolekcia si môžeme predstaviť súbor podobných záznamov alebo množinu riadkov…