Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2017

Ako vytvoriť znovupoužiteľnú pozvánku na rokovanie obecného zastupiteľstva

Miestne samosprávy všetkých veľkostí zohrávajú dôležitú úlohu v živote každej krajiny. Sú prostredníkom medzi štátom a občanmi, aby mali k sebe bližšie. Na to ale musia okrem iného dodržiavať pravidlá o tom, aké údaje majú ukladať a zverejňovať.
Kdekoľvek pracujeme s dátami, tam je takmer vždy priestor na zvýšenie efektívnosti a dnes si ukážeme, ako v Lumeerovi využiť pohľad s názvom chytrý dokument. Jednoducho vytvoríme takú pozvánku na zasadnutie miestneho zastupiteľstva, ktorá zamedzí kopírovaniu a duplikovaniu údajov a tak zníži čas, ktorí členovia strávia administratívnymi činnosťami. Nezabudnime ale poznamenať, že koncept chytrého dokumentu je všeobecný a použiteľný v mnohých úlohách z rôznych oblastí.

Začnime s vytvorením kolekcie, ktorá bude obsahovať informácie o stretnutiach. V Lumeerovi predstavuje kolekcia zoznam záznamov s rovnakou štruktúrou - podobne ako súbor alebo tabuľka.Po kliknutí na ikonu sa kolekcia zobrazí ako tabuľka a my pridáme hlavičky všetkých potrebných stĺp…

Ako sa uistiť, že kandidáta kontaktujeme včas

Keď vypíšeme skvelú pracovnú ponuku, je veľká šanca, že sa o ňu bude uchádzať množstvo kandidátov a medzi nimi určite aj ten pravý pre danú pozíciu – ibaže ešte nevieme, ktorý z nich to je. Samozrejme ho chceme kontaktovať, ale pri takom veľkom počte kandidátov môže dôjsť k nechcenému omylu a nie všetci dostanú pozvánku na pohovor. S Lumeerom vytvoríme dve opatrenia, ktoré pomôžu zabrániť takejto chybe.

V prvom rade chceme v tabuľkovom pohľade zvýrazniť kandidátov, ktorí poslali žiadosť o prácu počas posledných, povedzme troch dní. To urobíme tak, že do nastavení stĺpca s dátumom žiadosti pridáme formátovacie pravidlo. Pravidlo hovorí, že keď je dátum starší ako tri dni, bunka tabuľky sa vyfarbí na červeno a tak si ľahšie všimneme daný riadok. Okrem formátovacích pravidiel obsahujú nastavenie stĺpca aj ďalšie možnosti: obmedzenia, ktoré určujú typ a formát dát a tiež notifikácie, o ktorých si ešte v tomto článku povieme viac.

Výsledná tabuľka vyzerá nasledovne:

V druhom rade tiež chceme …

Ako zobraziť prehľad o mzdách v kontingenčnej tabuľke

Hoci sme si už použitie agregačných funkcií (napr. suma, priemer) ukázali v článku o prehľade pracovných ponúk, teraz sa za pomoci Lumeera a kontingenčnej tabuľky pozrieme na ešte viac detailov.
Kontingenčná tabuľka vám môže byť známa z prostredia Excelu alebo iných nástrojov. Hlavnou vlastnosťou, ktorá ju odlišuje od klasickej tabuľky, je to, že to nie je len kolekcia záznamov (riadkov). Namiesto toho sumarizuje infomácie z nejakej klasickej tabuľky a to tak, že v každej spočíta hodnotu nejakej agregačnej funkcie. Najlepší spôsob, ako pochopiť hlavnú myšlienku kontingenčnej tabuľky, je vidieť príklad, a jeden si o chvíľu ukážeme.
Začneme s tabuľkou obsahujúcou pracovné ponuky a manažéra, ktorý ich vypísal (už skôr sme si ukázali, ako vytvoriť takúto väzbu). Poďme prepnúť pohľad z tabuľky na kontingenčnú tabuľku.

Ukáže sa nám okno s nastaveniami kontingenčnej tabuľky. Lumeer ich automaticky nastavil na základe dostupných informácií - prvá tabuľka (Postings) tvorí riadky, druhá (Employees

Ako zobraziť kandidátov na mape

V minulom článku sme si ukázali, ako zobraziť dáta v kalendári, ale čo keď majú okrem časovej dimenzie aj priestorovú?

Práca s adresami môže byť náročná, pretože majú pomerne zložitú štruktúru (najčastejšie je to ulica, mesto a PSČ) a môžu byť zapísané vo formátoch, ktoré sa v rôznych štátoch líšia. Ak však chceme, aby sa zoznam adries ľahko prehľadával a udržoval, náš systém potrebuje poznať význam každej časti textového reťazca s adresou. Keď začneme zapisovať adresu do tabuľky, Lumeer nám zobrazí návrhy, z ktorých si vyberieme správnu adresu. Tieto návrhy šetria čas, ktorý by sme inak strávili písaním celej adresy, a majú aj ďalšiu výhodu: keďže nám Lumeer zobrazil návrhy, pozná význam celého reťazca s adresou a vie určiť, ktorá časť reprezentuje ulicu, ktorá mesto atď., čo je veľmi užitočné aj pre vizualizáciu na mape.

Keďže naša tabuľka teraz obsahuje stĺpec s adresou, môžeme jej riadky ľahko zobraziť na mape tak, že prepneme typ pohľadu.

Teraz už vidíme kandidátov zobrazených na ma…