Přeskočit na hlavní obsah

Ako vytvoriť prehľad pracovných ponúk

Evidovať informácie o dvoch či troch pracovných ponukách vo vašej spoločnosti je jednoduché a stačí na to tabuľkový procesor či iný jednoduchý nástroj. Ako však rastie množstvo ponúk, kandidátov a ďalších údajov, je stále ťažšie nestratiť sa v nich a udržovať si prehľad. Dát je veľa - kandidáti s menami, adresami a pozíciami, o ktoré sa uchádzajú, a tiež pracovné ponuky s ponúkanými mzdami a menami manažérov, ktorí ich vypísali. Všetky tieto údaje spolu súvisia a v tomto článku si ukážeme, ako ich efektívne spravovať a prezerať prostredníctvom Lumeera.

Keďže Lumeer umožňuje ukladať podobné dáta do kolekcií, budeme chcieť uložiť informácie o kandidátoch, pracovných ponukách a zamestnancoch do oddelených kolekcií. Takto je to určite najintuitívnejšie, pretože kandidáti (Candidates) majú podobné atribúty, napr. meno, adresu, telefónne číslo alebo dátum, kedy sa uchádzali o prácu. Na druhej strane, pracovné ponuky (Postings) majú názvy a ponúkané mzdy a manažéri, ktorí ponuky vypísali, sú zamestnancami spoločnosti (Employees).


Predstavme si situáciu: chceme zobraziť iba tých kandidátov, ktorí sa o prácu uchádzali po konkrétnom dátume. To dosiahneme jednoducho tak, že vyberieme kolekciu Candidates a do vyhľadávacieho poľa pridáme filter na dátum, kedy sa o prácu uchádzali (Applied). V tejto chvíli nás nezaujímajú kontaktné informácie, a tak tieto stĺpce skryjeme. Kliknutím na hlavičku stĺpca Applied usporiadame všetky záznamy podľa hodnôt v tomto stĺpci, teda dátumov.
O jednu pozíciu sa, prirodzene, môže uchádzať viacero kandidátov, a na druhej strane, niektorí z nich môžu mať široký záber schopností a uchádzať sa o viacero pozícií. Už skôr sme jednoducho vytvorili väzby medzi kolekciami Candidates a Postings a teraz by sme chceli vidieť prepojené záznamy. Len čo napíšeme prvé znaky, Lumeer nám dá relevantné návrhy s kolekciami a názvami atribútov, ktoré môžeme použiť.Vyberieme si jednu z navrhovaných hodnôt. Teraz vidíme údaje z oboch kolekcií v jednej tabuľke. Ak sú k jednému kandidátovi naviazané viaceré ponuky, tak sú zhustene zobrazené v jednom riadku, ale Ericove sme už rozbalili a to isté môžeme spraviť s Grahamovými, stačí kliknúť na malé zelené plus v pravom hornom rohu bunky tabuľky.
Ponúkané mzdy sú zadané v rôznych menách, ale aby sme si uľahčili porovnanie, chceli by sme ich zobraziť všetky v jednej mene. To je veľmi jednoduché, pretože Lumeer rozumie významu stĺpca s peňažnými hodnotami, ponúkne nám zoznam mien na výber a prepočíta hodnoty na základe vybranej meny.


Pridajme do nášho pohľadu aj informácie o manažéroch, ktorí ponuky vypísali. Kolekcie Postings a Employess sú spojené väzbami podobným spôsobom ako Candidates a Postings. Väzbu sme pomenovali Prijímajúci manažér (Hiring Manager), pretože medzi týmito kolekciami môžu byť aj iné väzby s odlišným významom (napr. väzba s názvom Prítomný pri pohovore hovorí, ktorý zamestnanec by sa mal zúčastniť pohovoru pre danú pozíciu).

Teraz by sme chceli vedieť, aký rozpočet naši prijímajúci manažéri potrebujú. Bez ťažkej práce, iba pomocou zopár kliknutí myšou, otočíme väzbu a pridáme agregačnú funkciu. Samozrejme si môžme napísať vlastnú funkciu, ale aby sme ušetrili čas, Lumeer nám navrhne niektoré často používané.
A je to! Dozvedeli sme sa mnoho užitočných informácií, a to všetko iba vďaka pár kliknutiam myšou, pretože to je Lumeerov cieľ - umožniť vám pracovať s vašimi dátami intuitívne a efektívne. To ale samozrejme nie je všetko, čo dokáže. Zistite, ako sa môžte pozrieť na dáta v mape či v kalendári, zobraziť ich ako kontingenčnú tabuľku alebo sa uistiť, že kandidátov kontaktujete včas.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Ako zobraziť kandidátov na mape

V minulom článku sme si ukázali, ako zobraziť dáta v kalendári, ale čo keď majú okrem časovej dimenzie aj priestorovú?

Práca s adresami môže byť náročná, pretože majú pomerne zložitú štruktúru (najčastejšie je to ulica, mesto a PSČ) a môžu byť zapísané vo formátoch, ktoré sa v rôznych štátoch líšia. Ak však chceme, aby sa zoznam adries ľahko prehľadával a udržoval, náš systém potrebuje poznať význam každej časti textového reťazca s adresou. Keď začneme zapisovať adresu do tabuľky, Lumeer nám zobrazí návrhy, z ktorých si vyberieme správnu adresu. Tieto návrhy šetria čas, ktorý by sme inak strávili písaním celej adresy, a majú aj ďalšiu výhodu: keďže nám Lumeer zobrazil návrhy, pozná význam celého reťazca s adresou a vie určiť, ktorá časť reprezentuje ulicu, ktorá mesto atď., čo je veľmi užitočné aj pre vizualizáciu na mape.

Keďže naša tabuľka teraz obsahuje stĺpec s adresou, môžeme jej riadky ľahko zobraziť na mape tak, že prepneme typ pohľadu.

Teraz už vidíme kandidátov zobrazených na ma…

Ako mať prehľad o úlohách pre zamestnancov

Keď viacero zamestnancov pracuje na viacerých projektoch, aj v malej firme sa vám môže stať, že stratíte prehľad o tom, kto a na akých úlohách vlastne pracuje. Je ale veľmi dôležité mať k týmto informáciám prístup: chcete vedieť, aký je súčasný stav projektu, alebo chcete vedieť, ako sú vaši zamestnanci vyťažení.
Možno máte pocit, že sa všetky tieto informácie strácajú v kope tabuliek a emailov. Všetky tam niekde sú, ale často strávite minúty až hodiny prehľadávaním dokumentov, aby ste ich našli. Chceli by ste mať všetko na jednom mieste? Chceli by ste každú otázku o stave alebo kapacite zodpovedať po pár klikoch? Chceli by ste, aby sa všetky zmeny rýchlo a automaticky dostali ku všetkým zamestnancom, ku ktorým sa majú dostať? V tomto článku si ukážeme, ako to všetko dosiahnuť s Lumeerom.
Po prihlásení do Lumeera vytvoríme nové kolekcie: TasksPeople a Projects pre úlohy, zamestnancov a projekty. Pod pojmom kolekcia si môžeme predstaviť súbor podobných záznamov alebo množinu riadkov…