Přeskočit na hlavní obsah

Sú lepšie spôsoby, ako využiť 50% času

Pretože je tak jednoduché naučiť sa používať a začať pracovať s tabuľkovým procesorom (MS Excel, Google Sheets, ...), množstvo podnikov ich využíva na ukladanie záznamov a analýzu dát. Výsledky sú ďalej použité na predpovede a rozhodovanie - jednoznačne veľmi, niekedy až životne dôležité úlohy.

Za týchto okolností pôsobí hrozivo fakt, že viac než 90% tabuliek obsahuje chyby. Prirodzene, nikto nechce robiť predpovede a rozhodnutia na základe chybných dát, a jediný spôsob, ako ich výskyt minimalizovať, je zavádzať postupy a pravidlá na vytváranie a správu tabuliek. Nanešťastie to nie je zadarmo. Aká je cena? Váš čas. Váš najcennejší zdroj.

Podľa štúdie, ktorá prebehla v rámci Spreadsheet Engineering Research Project, väčšina používateľov strávi s tabuľkami až do 50% času. Pokiaľ daný užívateľ vyslovene nepracuje v oblasti dátovej analýzy, je toto číslo naozaj veľké. Myslíme si, že hlavnou príčinou je typický životný cyklus tabuľky, ktorý má sedem navzájom prepojených krokov a každý z nich vyžaduje netriviálne úsilie:

[ zdroj ]

Prvý krok vyžaduje, aby ste vašu podobu vašej tabuľky aspoň jemne navrhli ešte predtým, než ju vytvoríte, a tak sa vyhli neskorším zmenám. Všetci však vieme, že tabuľkový report nie je vytesaný do skaly, ale skôr pripomína živý organizmus. Vždy je čo pridať alebo zmeniť a softvér, ktorý používate, vás v tom musí podporovať namiesto toho, aby vás nútil vedieť takmer všetko vopred.

Ďalším časovo náročným krokom je dokumentácia. Význam dát väčšinou nie je zjavný na prvý pohľad a vy alebo niekto iný ich bude potrebovať použiť aj niekedy v budúcnosti. Tabuľka sama o sebe však význam týchto dát nepozná. Kde nie je dokumentácia, nie je ani pochopenie. Nebolo by lepšie, keby váš softvér videl za vašimi dátami niečo viac než len písmená a číslice, aby ste nemuseli vytvárať rozsiahlu dokumentáciu?

A čo tímová spolupráca? Posielanie súborov cez email a udržiavanie viacerých historických kópií súboru predsa nie je skutočná možnosť. V dnešnej dobe je kolaborácia úplná nutnosť a ak ju váš softvér podporuje v reálnom čase, šetrí váš čas.

Veríme, že softvér sa musí prispôsobiť vašim procesom, nie naopak. To je spôsob, ako budujeme Lumeera. Pretože je toľko lepších spôsobov, ako stráviť polovicu vášho času, než bojovať so softvérom.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Ako zobraziť kandidátov na mape

V minulom článku sme si ukázali, ako zobraziť dáta v kalendári, ale čo keď majú okrem časovej dimenzie aj priestorovú?

Práca s adresami môže byť náročná, pretože majú pomerne zložitú štruktúru (najčastejšie je to ulica, mesto a PSČ) a môžu byť zapísané vo formátoch, ktoré sa v rôznych štátoch líšia. Ak však chceme, aby sa zoznam adries ľahko prehľadával a udržoval, náš systém potrebuje poznať význam každej časti textového reťazca s adresou. Keď začneme zapisovať adresu do tabuľky, Lumeer nám zobrazí návrhy, z ktorých si vyberieme správnu adresu. Tieto návrhy šetria čas, ktorý by sme inak strávili písaním celej adresy, a majú aj ďalšiu výhodu: keďže nám Lumeer zobrazil návrhy, pozná význam celého reťazca s adresou a vie určiť, ktorá časť reprezentuje ulicu, ktorá mesto atď., čo je veľmi užitočné aj pre vizualizáciu na mape.

Keďže naša tabuľka teraz obsahuje stĺpec s adresou, môžeme jej riadky ľahko zobraziť na mape tak, že prepneme typ pohľadu.

Teraz už vidíme kandidátov zobrazených na ma…

Ako vytvoriť prehľad pracovných ponúk

Evidovať informácie o dvoch či troch pracovných ponukách vo vašej spoločnosti je jednoduché a stačí na to tabuľkový procesor či iný jednoduchý nástroj. Ako však rastie množstvo ponúk, kandidátov a ďalších údajov, je stále ťažšie nestratiť sa v nich a udržovať si prehľad. Dát je veľa - kandidáti s menami, adresami a pozíciami, o ktoré sa uchádzajú, a tiež pracovné ponuky s ponúkanými mzdami a menami manažérov, ktorí ich vypísali. Všetky tieto údaje spolu súvisia a v tomto článku si ukážeme, ako ich efektívne spravovať a prezerať prostredníctvom Lumeera.
Keďže Lumeer umožňuje ukladať podobné dáta do kolekcií, budeme chcieť uložiť informácie o kandidátoch, pracovných ponukách a zamestnancoch do oddelených kolekcií. Takto je to určite najintuitívnejšie, pretože kandidáti (Candidates) majú podobné atribúty, napr. meno, adresu, telefónne číslo alebo dátum, kedy sa uchádzali o prácu. Na druhej strane, pracovné ponuky (Postings) majú názvy a ponúkané mzdy a manažéri, ktorí ponuky vypísali, sú …

Ako mať prehľad o úlohách pre zamestnancov

Keď viacero zamestnancov pracuje na viacerých projektoch, aj v malej firme sa vám môže stať, že stratíte prehľad o tom, kto a na akých úlohách vlastne pracuje. Je ale veľmi dôležité mať k týmto informáciám prístup: chcete vedieť, aký je súčasný stav projektu, alebo chcete vedieť, ako sú vaši zamestnanci vyťažení.
Možno máte pocit, že sa všetky tieto informácie strácajú v kope tabuliek a emailov. Všetky tam niekde sú, ale často strávite minúty až hodiny prehľadávaním dokumentov, aby ste ich našli. Chceli by ste mať všetko na jednom mieste? Chceli by ste každú otázku o stave alebo kapacite zodpovedať po pár klikoch? Chceli by ste, aby sa všetky zmeny rýchlo a automaticky dostali ku všetkým zamestnancom, ku ktorým sa majú dostať? V tomto článku si ukážeme, ako to všetko dosiahnuť s Lumeerom.
Po prihlásení do Lumeera vytvoríme nové kolekcie: TasksPeople a Projects pre úlohy, zamestnancov a projekty. Pod pojmom kolekcia si môžeme predstaviť súbor podobných záznamov alebo množinu riadkov…